P-kull 🐾

UK UCH Ta Bozi’s Wild Hearth Star «Nestor»
Nuffilands Love Will Find A Way «Tila»

Tila fødte en nydelig gutt den 20. juli 2021. Alt står bra til 🥰. Tusen takk til Hans Kaald for lånet av vakre Nestor.

En dag ganmel 💙
En uke gammel 💙
2 uker gammel 💙
Lille gutt er blitt 4 uker gammel 💙
Lille gutt er fem uker 💙
Lulle maskoten er 7- uker 💙
9 uker gammel 💙
10 uker gammel 💙